zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Informatyka

Dodatkowe zajÄ™cia pozalekcyjne z informatyki prowadzone sÄ… systematycznie dla 2 grup uczniów, gÅ‚ównie w poniedziaÅ‚ki i wtorki. ZajÄ™ciami objÄ™to zainteresowanÄ… mÅ‚odzież gimnazjum z kl 1-3. W przeważajÄ…cej wiÄ™kszoÅ›ci sÄ… to chÅ‚opcy ale w zajÄ™ciach z sukcesami uczestniczy 2 dziewczyny. Na zajÄ™ciach panuje miÅ‚a koleżeÅ„ska atmosfera o charakterze dalekim od formalnych wymogów szkolnych. Napoje, ciasteczka i żarty to czÄ™sty element zajęć. Nauczyciel podpowiada i naprowadza na rozwiÄ…zywanie problemów, czÄ™sto caÅ‚a grupa wybiera najlepsze rozwiÄ…zania. Uczniowie o wyższym stopniu wtajemniczenia pomagajÄ… swoim kolegom. Tematami wiodÄ…cymi jest tworzenie stron WWW przy pomocy jÄ™zyka html.

Wersja do druku